Cobraspen Vastgoedontwikkeling verkoopt Haarlems vastgoedproject voor 44 miljoen Euro

Cobraspen Vastgoedontwikkeling verkoopt Plaza West aan de Westergracht in Haarlem aan de bouwcombinatie Plaza West Haarlem BV. De locatie heeft een totale ontwikkelcapaciteit van 80.000 vierkante meter, waarvan 25.000 vierkante meter is ingevuld met het winkelcentrum Plaza West. De koper heeft zich ten doel gesteld de nog 50.000 vierkante meter aan woningen op deze locatie te realiseren. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 44 miljoen euro. Deze transactie behoort tot een van de grotere vastgoedtransacties van 2016 tot nu toe.

Het voormalig PTT Expeditieknooppunt werd in 1995 aangekocht door Westergracht Vastgoed, een dochter van Cobraspen. Het vastgoedbedrijf besloot het gebouw niet te slopen, maar het te herontwikkelen tot een nieuw winkelgebied. Ruim 18 jaar had men nodig om het bestemmingsplan van het oude postsorteercentrum te wijzigen in een bestemmingsplan dat draait om retail, wonen en maatschappelijke doeleinden. Met zichtbaar resultaat, het winkelcentrum is een staaltje van herontwikkeling en creativiteit. Inmiddels zijn hier ketens als Albert Heijn, Aldi, Gall&Gall, Etos en Action gevestigd. Binnenkort doen ook een filiaal van Fit4Free en Monkeytown hier hun intrede.

Luigi Prins noemt het gebied een juweel in Haarlem: “Waar anderen dit unieke gebouw zouden slopen zijn we in staat geweest om het te behouden en het een nieuw leven te geven. We hebben ons ruim 20 jaar sterk gemaakt voor herontwikkeling van dit gebied en zijn trots op dit staaltje van herontwikkeling en creativiteit. Het heeft geresulteerd in het meest succesvolle winkelcentrum van Haarlem, zeker in het vooruitzicht van de nog 300 te realiseren woningen op deze locatie.”

In 1985 zette de toenmalige PTT Post het complex voor een kleine 100 miljoen gulden neer, naar een ontwerp van architectenbureau Wiegerinck. De locatie werd gezien als een toonbeeld van naoorlogse architectuur in Haarlem.

Lees ook het artikel dat Quote schreef.